PROFISPORT

Lorem Ipsum

Klub sportowy Profi Sport, rozumiany, jako „organizacja powołana w celu uprawiania różnych dyscyplin sportowych, organizowania zawodów i imprez sportowych oraz upowszechniania kultury fizycznej”, został założony w 2003 roku, prowadzony przez absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Klub ten pracuje zarówno z dziećmi jak i młodzieżą prowadząc zajęcia dla początkujących i osób doszkalających się z techniki pływania, jazdy na nartach. Oprócz działalności szkoleniowej jest również organizatorem wyjazdów i obozów sportowych w Polsce i zagranicą, zarówno latem jak i zimą. Ważny element działalności stanowi kadra będąca zespołem profesjonalistów i pasjonatów swojej dziedziny. Głównym celem działalności klubu jest prowadzenie specjalistycznego treningu sportowego mającego w rezultacie podnieść poziom sprawności fizycznej oraz wykształcenie indywidualnych umiejętności umożliwiających uprawianie danej dziedziny sportu na jak najwyższym dla danej osoby poziomie. Oczywiście nieodłącznym elementem owej działalności jest utrzymywanie odpowiedniej motywacji oraz poziomu satysfakcji u trenowanego dziecka, co daje możliwość, osiągania postępów i wysokich wyników w treningu. Profi Sport największą uwagę skupia na treningu narciarskim, w 2010 roku klub otrzymał licencję typu A Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN, co umożliwia szkolenie na jeszcze wyższym poziomie. W roku 2016 uzyskał licencji typu A+B, która uprawnia szkołę do prowadzenia szkolenia podstawowego oraz do organizacji i prowadzenia kursów na niższe stopnie instruktorskie Polskiego Związku Narciarskiego.

 

 

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Profisport z siedzibą w Katowicach 40-627 Katowice ul. Wesoła 7 ,              NIP 645-216-26-03. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Mogą się Państwo skontaktować z Administratorem pod numerem telefonu 697852693 lub pisząc na: biuro@profisport.com.pl
  2. Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a ich przetwarzanie następuje w celu i w zakresie niezbędnym dla przedstawienia oferty, nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy oraz jej realizacji i rozliczenia. W tym celu Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe: imiona i nazwiska, adresy: zamieszkania, korespondencyjne, inwestycji, adresy e-mail, telefony, ewentualnie inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.
  3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, aktualizacji, przenoszenia, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane – prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo żądania ich usunięcia.
  4. Zapewniamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
  5. Państwa dane będą przetwarzane do czasu ustania umowy i jej rozliczenia oraz do upływu okresu gwarancyjnego, jeśli inne przepisy nie będą nakazywać ich dalej przetwarzać.
  6. Państwa dane mogą być udostępnione odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa, innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa oraz ewentualnie podwykonawcom – w takim wypadku zostaną Państwo o tej okoliczności poinformowani, chyba, że przepisy zabraniają przekazania tej informacji.